PURGATIO

PURGATIO
PURGATIO
seu Iudicium Dei, sic a veteribus dicuntur probationes et sortilegia, quibus ad reatus examen usi sunt; Ordalium, et eius species, scil. Ferrum candens, Aqua fervida, et Aqua frigida: Symbolum Crucis, et sacra ipsa Eucharistia: Offa iudicialis, seu Panis hordeaceus et Caseus exsecratus: Duellum, etc.
Aimoinus, l. 5. c. 34. ad Ann. 876. Gregorius Turonens. Iun. l. 11. Formull. sollenn. Lindenbr. num. 172. De ignito et aqueis examinibus, aliquid in voce Ordalium: de Cruce, de Offa Iudiciali, etc. suô locô, dictum. Purgationis per Eucharistiam formula habetur, et probatur in Concil. Wormaciensi, ca. 15. et ca. 2. q. 5. ca. 23. Hôc examine Lotharingiae Regem, atrocius arguit Hadrianus II. Papa de adulterio cum Waldrada pellice, contra interdictum Nicolai Papae perpetratô, nec non Proceres et ministros eius, quiaut tanti sceleris conscii, aut Waldradae favissent excommunicatae. Cum enim omnes perceptâ Eucharistiâ innocentiam profiterentur, tremendô Dei iudiciô factum est, ut Lotharius Româ egressus, brevi mortuus sit: reliqui plerique ante anni illius exitum variis casibus sublati et populus ipse saevissimâ peste, tamquam hostili gladiô, undiquaque correptus. Pluribus haec Sigonius, de regno Ital. l. 5. et Regino, ad An. C. 869. et 941. etc. Quô hoc factum sit Numine, non hîc disseritur. At si digitô Dei regerentur istae probationes, cur aliquando abolitae sunt? Sin minus, cur usque adeo in Ecclesia toleratae. Reperiuntur in Ethnicorum historiis similia miracula, et probationes confimiles: vide de Luco Feroniae, sub monte Soracto, apud Strab. Geogr. l. 5. de Hirpiis quibusdam familiis, in agro Faliscorum, apud Plin. l. 7. c. 2. de fonte Artecomii et Daphnopoli, apud Eustath. l. 7. et 11. de amor. Clitoph. l. 8. p. 206. de Palicis, apud Stephanum, Aristotel. l. de admir. auditionibus, Diod. Sic. Bibl. l. 2. de fonte iuxta Thianam, apud Philostr, de vita Apolon. l. 1. Sic aquâ tingebant oculos iurantes, in Sardinia, Solinus de Sardiniis, c. 10. Plin. l. 3. c. 7. Sed et aliae probationum species erant. Tucca Virgo Vestalis, incesti criminis accusata, aquam cribrô gestavit, Dionys. Halic. l. 2. Plinius, l. 28. c. 2. Val. Max. l. 1. c. 1. ex 7. Claudia navem cingulô traxit, Liv. l. 29. c. 14. Tertullian. Apolog. etc. et eiusdem argumenti est, quod Acron ad Horatii l. 1. Ep. 10. notat, furti reos, acceptâ a sacerdote crustâ panis carmine infecti, patefieri. Cicero de Nat. Deorum, sunt quaedam bestiae, inquit, quae appareant in ardentibus fornacibus saepe volitantes. Viderut a Iudaeis pervenisse ad Christianos istiusmodi probationum ritus: sumptis exemplis ab aqua amara, Numer. c. 5. v. 11. s. ad purgationem Zelotypiae, et adulterii investigationem imperatâ: et a fortilegio, quo furti anathematisque reus exhibetur Achan, Iosuae c. 7. v. 14. nec non a Monomachia Davidis cum Goliath, Samuel. l. 1. c. 17. Inter Christianos, qui igneô usi sunt examine, primus occurrit Briccius Episcopus Turonensis, S. Martini Diaconus et Successor, apud Gregor. Turonensem, l. 2. c. 1. cuius, stupri a civibus accusati, vestimentum prunis impositum, illaesum apparuit. Simile quid de Montano Episcopo toletano Ildefonsus Episcopus in praefatione memorab. de viris Ecclesiae, narrat. Sed Briccii miraculo non crediderunt cives, ideoque artis magicae insimulatum eiecerunt: verum a Papa restitutus est. Apud
Scotos, referente Bedâ, cum S. Brigida lignum altaris, in testimonium virginitatis, tetigisset; viride factum est. Priscis autem legibus tria potissimum recepta sunt examinum genera, Iurisiurandi, Duelli et
Ordalii; Crucis enim rarior usus fuit: Primum purgationem Canonicam appellabant; Secundum, legem duellionum: Tertium, purgationem vulgarem, alias legem apparentem, seu legem paribilem: quamvis sub Purgationis vulgaris nomine secundum et terttium videntur censeri, pariterque male audire et damnari. Tandem igitur prohibitae sunt: et quidem Aquaefrigidae, a Ludovico Imperatore defuncto A. C. 840. et successore eius Lothario, qui idem Crucis quoque iudicium sustulit. Ferri una, et Aquae ferventis examina inhibuit Stephanus V. Pontifex circa A. C. 887. epistolâ hac de re ad Humbertum, Episcop. Moguntinum, scriptâ, quod cum parum valeret, Fridericus II. Imperator id ipsum denuo sancivit. Duellum Longobardis praecipue gratum, cum auferre non valeret priscus Rex Luitprandus, impium tamen denuntiavit. Atrocius dein impetiêrunt sequentium saeculorum Theologi, praesertim A gobardus Episcopus, librô peculiari ad Ludovicum Pium scriptô. In hibuit Nicolaus P. epistolâ decretali ad Carolum Regem, Lotharii patruum exaratâ: vehementius tandem damnavit Concil. Tridentinum, sess. 15. c. 20. Interim Canonum auctoritate posthabitâ ubique gentium mos adhuc dirus viguit semper, inter Ecclesiasticos quoque: Unde Iuretus, e M. SS. Ivoniano saeculo, Anselmum quendam, thesauri Laudunensis Ecclesiae custodem, in monomachiâ vicisse aurifabrum innocentem, refert, vide qui de his pro lixe agit, Henr, Spelmann. Glossar. Archaeol.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Purgatio — Purgatio, in der Rechtssprache die vor Gericht genügende Entschuldigung; p. contumaciae, des Ungehorsams; p. morae, durch Erfüllung des früher Versäumten und Ersatz der Säumnißfolgen …   Herders Conversations-Lexikon

  • purgatio — index justification Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • PURGATIO Canonica — apud Honorium III. in V. Compilatione, Alioqui quia publica Fama laborat et manifestae praesumptiones apparent, purgationem super praemissis Canonicam cum manu decima eiusdem dignitatis et ordinis indicatis, passimque in Iure Canonico, est… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PURGATIO Animae — apud Gentiles, triplex credita: illam enim exspirari putabant Aere, Igni et Aquâ. Et quidem ipsa expurgatio in genere, vanni symbolô, in Bacchi sacris fuit repraesentata. Unde, – –– Mystica vannus Iacchi; apud Virgilium Georgie. l. 1. v. 166. et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PURGATIO Vulgaris — vide Purgatio …   Hofmann J. Lexicon universale

  • purgatio —    (s.f.) È la dichiarazione del reo, mediante la quale egli sostiene di avere agito in buona fede, e che la situazione non è così grave come sembra. lex potentior, bona voluntas, bonus animus …   Dizionario di retorica par stefano arduini & matteo damiani

  • CASEUM (per) purgatio — per CASEUM purgatio olim non minus in usu, ac per aquam ferventem, panem, alia: cuius exorcismus exstat apud Lindenbrogium post veter. Formulas, p. 7. Effectum orationes in istiusmodi iudicio recitari solitae, satis declarant: inter quas una haec …   Hofmann J. Lexicon universale

  • JEJUNIUM (per) purgatio — per JEJUNIUM purgatio occurrit in LL. Kanuti Regis c. 7. apud Bramptonum, Cum sociis se purget, vel ieiunium ineat, siopus est, et applicetur ad Corsned, et fiat voluntas Dei. Sic Gregor. VII Ieiunium Cardinalibus indixisse, ut Deus ostenderet,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • vulgaris purgatio — Common purgation, the judicium Dei, that is, the trial by water ordeal or fire ordeal was often called vulgaris purgatio to distinguish it from the canonical purgation, which was by the oath of the accused. See 4 Bl Comm 342. See judicium Dei …   Ballentine's law dictionary

  • vulgaris purgatio — /vàlgérss psrgéysh(iy)ow/. Lat. In old English law, common purgation; a name given to the trial by ordeal, to distinguish it from the canonical purgation, which was by the oath of the party. 4 Bl.Comm. 342 …   Black's law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”